TRÀ THẢO DƯỢC GIẢM CÂN HOA SÂM ĐẤT PLUS MẪU MỚI

(1 đánh giá của khách hàng)

620.000

HOA SÂM ĐẤT PLUS ( Trà Giảm Cân Cho Người Cơ Địa Khó Giảm )

LOẠI TRÀ ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CƠ ĐỊA LỜN VÀ KHÓ GIẢM NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.

còn 100 hàng

GIẢM CÂN HOA SÂM ĐẤT
TRÀ THẢO DƯỢC GIẢM CÂN HOA SÂM ĐẤT PLUS MẪU MỚI

620.000